Kongre Başkanı : Prof. Dr. Utku Şenol
Kongre Sekreteri : Doç. Dr. Yeşim Aydın Son
Bilimsel Kurul:
Başkan: Prof. Dr. Osman Saka Yakın Doğu Üniversitesi
Bilimsel Kurul Sekreteri: Y. Doç. Dr. Özgür Tosun Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Bedirhan Üstün Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Turhan Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Özmen Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Sabahattin Aydın Medipol Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Adil Alpkoçak Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ODTÜ
Doç. Dr. Ahmet Yardımcı Akdeniz Üniversitesi
Doç. Haluk Özsarı Acıbadem Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Hakan Gülkesen Akdeniz Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Neşe Zayim Akdeniz Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Selen Bozkurt Akdeniz Üniversitesi
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Mustafa Özmen Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Saka Tıp Bilişimi Derneği
Prof. Dr. Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Adil Alpkoçak Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gülkesen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Tayfun Enünlü Bilmed
Dr. Beyza Kaymakoğlu Orion Health
Dr. Cenk Tezcan B – Wise
Dr. Korhan An Beckman Coulter
Dr. Mahir Ülgü Sağlık Bakanlığı
Ar. Gör. Murat Koçak ODTÜ
Barış Dinler Sepure
Kemal Kaplan Acıbadem
Özdemir Can Hacettepe Üniversitesi