• Dijital Sağlık Devrimi
 • Sağlık Endüstrisi ve 2050’ye Bakış
 • Sağlık Politika Çerçevesi ve Stratejik Hedefler
 • Dijital Yaşam Sağlıkta Yenileşim (İnovasyon) ve Girişimcilik
 • IoT ve Mobil, Geleceğin Bağlı Dijital Dünyasına Sağlık Sektörünü Nasıl Taşıyor?
 • Sağlık Bilişiminde Kilit Nokta; Büyük Veri Analitiği
 • Dijital Dönüşüm ve Buluta Yolculuk
 • Bütünleşik Sağlık
 • Mobil Sağlık
 • TeleSağlık
 • Sağlık Araştırmalarında Omik Bilimler ve Değişen Paradigma
 • 3D Organ; Sağlıkta Geleceği 3 Boyutlu
 • Genomik Çalışmalar
 • Akıllı Atomlar İş Başında ! Hassas İlaçlar
 • Dijital Hastaneler Devri’ni yaşıyorken şimdi sırada Yeşil Binalar Devri !
 • Entegre Dijital Sağlık Uygulamaları
 • Robotik Cerrahi, Başarı Örnekleri
 • Dijital Sağlık Endüstrilerinde Ar-Ge
 • Dijital Sağlıkta Siber Güvenlik; Veri Güvenliği ve Mahremiyeti
 • Teknolojik Evde Bakım, Palyatif Bakım, Farkları ve Açılımları
 • Bilgi teknolojileri ile Karar Süreçleri ve Etkileri
 • Sağlığın İnterneti, Giyilebilir/İmplante Edilebilir Teknolojiler
 • Yapay Zeka Ve Robotların Sağlıkta Kullanımı
 • Dijital Yaşamda Bilinçli Hasta ; Hasta Katılımı Ve Davranış Değişikliği