Değerli katılımcılar.

Kongrenin dili Türkçedir. Bununla birlikte, yabancı katılımcılar çalışmalarını İngilizce gönderebilirler ve sunabilirler. Dinleyici kitlesinin ağırlıklı olarak Türkçe konuşan bireylerden oluşacağının dikkate alınması koşuluyla, İngilizce sunum yapmak isteyen katılımcıların da bu yöndeki tercihleri dikkate alınacaktır.

Kongreye içerik gönderirken aşağıda sunulmuş olan elektronik belgelerden çalışmanıza uygun olanı indiriniz. Bu belge içerisindeki biçeme dikkat ediniz ve içeriğinizi ekleyiniz. Çalışmanıza ilişkin belge hazır olduğunda Easychair web sitesine kayıt yaptırınız ve https://easychair.org/conferences/?conf=mia2017 web sayfası yardımıyla başvurunuzu tamamlayınız.

Easychair için katılımcıların kullanımına yönelik hazırlanmış olan kılavuzu buradan indirebilirsiniz.

Çalışmanızı sadece bildiri özeti veya tam metin olarak yollama şansına sahipsiniz. Aşağıdaki belgeler, her iki metin biçimine göre hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmıştır.

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanızın kongrede “poster” veya “sözlü sunum” oturumlarından hangisinde yer almasını istiyorsanız indirdiğiniz şablonlardaki ilgili alanı işaretleyerek tercihinizi belirtiniz.

Çalışmalar hakemler ve bilimsel kurul tarafınca değerlendirildikten sonra tercihiniz de dikkate alınarak bu oturumlardan hangisinde sunacağınıza ilişkin karar verilecek ve sizlere bildirilecektir.

Kongre bilimsel kurulu ve hakem değerlendirmeleri sonucunda kongrede sunulmaya değer görülen tüm poster ve sözlü sunumlar, kongreyi takip eden günlerde elektronik olarak erişilebilir hale getirilecektir.

Aşağıdaki belgelerden çalışmanıza uygun olanı indirip içeriğinizi belirtilen biçime göre ekleyiniz. Dosyanız, Easychair sistemine “.pdf” formatında kabul edilecektir.

Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için “ETIX EVENTS” ile (+90 216) 360 59 33) numaralı telefondan veya mailto:otosun@hotmail.com & mailto:hazale@etix.com.tr e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.