Saygıdeğer Sağlık Bilişimi İlgilileri,

Türkiye’nin en kapsamlı sağlıkta teknoloji, iş ve işbirliği buluşması olan Sağlıkta Tıp Bilişimi Kongresi ;‘’X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ’’ adı ile 12 – 15 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya – Xanadu Hotel’de geniş bir katılım ile gerçekleşecektir. Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz Kongremiz; Sağlık Sektörü’ nün teknoloji çağı ile yenileşim politikalarını ve yeni çağın gerek ülkemizin gelişimi gerek uluslararası boyuttaki gelişmelerin bilgi, vizyon ve çağın sağlık modelleri hatta evrimi boyutunda masaya yatırıldığı, tüm paydaşların buluştuğu etkin bir platform olmayı sürdürecektir. ‘’Tıp Bilişimi Derneği’’ ve ‘’Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği’’ tarafından düzenlenmekte olan etkinlik, bakanlık seviyesinde kamu birimleri, uluslararası federasyonlar ve alanında pek çok önemli Sivil Toplum Kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Dijitalleşme dev bir dalga… tsunami boyutunda ve helezoni yapıda sadece ülkemizde değil, dünyadaki her hizmeti değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler birbiri ile konuşuyor, cihazlar, sektörler, şehirler birbirlerine bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kurabilen, akıllı hale gelen, akıllı yaşam politikalarını oluşturan bir ekosistemin parçası oluyor. Bu ekosistemin dalgası, Dijitalleşmenin 4. dalgası olan Endüstri 4.0, her şeyi birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda yapay zeka temelli yepyeni çözümler, tasarımlar, planlama, ar-ge, üretim, kalite, süreç yönetimi, hizmet ve hekim hasta deneyimini de beraberinde getirerek 4. dalga dijital ekonominin temellerini atıyor. İşte bundan yola çıkarak; ‘’X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ’’ Sağlıkta Dijital Evrimin yol haritasını ‘’SAĞLIKTA NESNELERİN İNTERNETİ ve 2050’ye BAKIŞ’’ ana temasıyla hep birlikte oluşturacağız. Bu çerçevede planlanmış olan Forum, Panel, sunumlar, Çalıştay ve Özgür Teknolojik Sunumlar bulunmaktadır. Çok yönlü çok boyutlu bakışı sergileyecek, teknolojik gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni ezber bozan, çığır açan teknolojileri, sağlık sektörünün liderleri ve paydaşlarının uluslararası boyutta geleceğimizi görmemizi sağlayacak olan etkinliğimizde sizler ile beraber olmayı diliyor, davetimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla,

TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ 2017
Kongre Başkanı
Prof. Dr. UTKU ŞENOL